Гаранция

Гаранционно обслужване

С всяка поръчка от Онлайн магазина, bikepark.bg се задължава да предостави гаранция за качеството на материала и изправността на своите продукти, спрямо българското законодателство.

Касовата бележка, която bikepark.bg ще издаде с всяка покупка, е документ, който удостоверява гаранция и датата, от която тя влиза в сила. В допълнение, клиентът ще получи и гаранционна карта, която заедно с касовата бележка съставлява пълния комплект гаранционни документи по дадената покупка.

При неизправност или дефект на продукт, закупен от Bikepark.bg, свързан с проблем в изработката или материала, Bikepark.bg се задължава да замени гаранционно дадения продукт, в 30 дневен срок от подаването на гаранционен иск. За гаранционен иск се счита писмено уведомление с описание на констатирания проблем/дефект, както и изпращане/предаване на продукта обратно на Bikepark.bg за инспекция. Пълният комплект гаранционни документи – касов бон и гаранционна карта, са задължителен реквизит на всеки гаранционен иск.

Гаранцията губи валидност в следните случаи:

  • Изгубен документ/касова бележка и гаранционна карта.
  • Повреда и нарушаване цялостта на продукта, в следствие на удар или действия, които са несвързани с нормална употреба на продукта.
  • Повреда, в следствие на неправилна експлоатация.

Bikepark.bg не носи отговорност и не предоставя гаранция за износване на компонентите и техния материал при нормална употреба. Bikepark.bg не предоставя гаранция върху продукти с консумативна характеристика и предназначеност.